รับด่วน… Marketing & Credit Officer (จบใหม่/ประสบการณ์)

2018.02.27


ประเภทธุรกิจ Japanese - Leasing
ตําแหน่ง Marketing & Credit Officer
เงินเดือน 18000-25000
สถานที่ทํางาน Sathorn , Bangkok

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 22-27

ภาษา Good Command in English

Position : Marketing & Credit Officer

Qualification
-Male or Female age 23-27 year old
-B.A in Finance, Economic, Business Amin, Marketing
-New grade or Ex 1-2 year in Banking filed, Financial or Leasing business is prefer.
-Good command in English
-Salary 18,000-25,000

Allowance
– Bonus (Up to company’s profit)
– Group Insurance
– Position 1,200(After Probation)
– Provident Fund 8%
– Social Security 5%
– Car Loan
– Housing Loan
– Annual Trip
– New Year Party
– Travel Accident Insurance
– Personnel Accident Insurance
– Etc.

Working day : Monday – Friday 8.30-17.30
Type of Business : Leasing Company
Job Location : Bangkok


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed