เปิดรับสมัคร — ล่ามภาษาญี่ปุ่น — ห้างสรรพสินค้าญี่ปุ่น — N3 up

2018.02.28


ประเภทธุรกิจ Japanese Departmentstore
ตําแหน่ง Japanese Interpreter (N3)
เงินเดือน 20000-27000
สถานที่ทํางาน Bangkok

Detail


คุณสมบัติ เพศหญิง

อายุ 21-27

ภาษา Good command in Japanese

JAPANESE INTERPRETER

– ผู้หญิงเท่านั้น อายุ 21- 27 ปี
– การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาภาษาญี่ปุ่น
– จบใหม่หรือมีประสบการณ์ งานนำเข้าส่งออก อย่างน้อย 0-2 ปี
– สื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ (JLPT N3 up)
– อัตราเงินเดือน 20,000-27,000 บาท

ห้างสรรพสินค้าสัญชาติญี่ปุ่น
สถานที่ทำงาน กทม.


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed