เก็บภาพบรรยากาศงานออกบู๊ทจ๊อบแฟร์ เดือนกุมภาพันธ์ 2018 ค่ะ ^^

2018.03.07

ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2018 ที่ผ่านมา เพอร์ซันแนลฯ ได้ไปเปิดรับสมัครงานน้องๆ


จากหลายๆมหาวิทยาลัย


วันนี้เรามีภาพบรรยากาศงานออกบู๊ทเปิดรับสมัครงานน้องๆและผู้ที่สนใจหางาน

ซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีเช่นทุกครั้งค่ะ


ครั้งนี้เราไปไหนกันมาบ้าง…  1. มหาวิทยาลัยบูรพา  คณะวิศวกรรมศาสตร์

  2. มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิศวกรรมศาสตร์

  3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)  คณะบริหาร

  4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

  5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนนครเหนือ