เก็บภาพบรรยากาศงานออกบู๊ทจ๊อบแฟร์ เดือนกุมภาพันธ์ 2018 ค่ะ ^^

2018.03.07


ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ 2018 ที่ผ่านมา เพอร์ซันแนลฯ ได้ไปเปิดรับสมัครงานน้องๆ

จากหลายๆมหาวิทยาลัย

วันนี้เรามีภาพบรรยากาศงานออกบู๊ทเปิดรับสมัครงานน้องๆและผู้ที่สนใจหางาน
ซึ่งก็ได้รับการตอบรับที่ดีเช่นทุกครั้งค่ะ

ครั้งนี้เราไปไหนกันมาบ้าง…

  1. มหาวิทยาลัยบูรพา  คณะวิศวกรรมศาสตร์
  2. มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะวิศวกรรมศาสตร์
  3. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)  คณะบริหาร
  4. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  5. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนนครเหนือ