UNIVERSITY CAMPUS TOUR @ KASETSART U.

2018.03.20


Personnel Consultant on University

@ Faculty of Economics , Kasetsart University (Sriracha Campus)

           ในที่ 17-18 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา บริษัทจัดหางานเพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ (ประเทศไทย) จำกัด ได้รับเชิญไปบรรยายและให้ความรู้แก่เรื่องการเขียนประวัติส่วนตัว (CV) และเทคนิคการสอบสัมภาษณ์ ให้กับนิสิตนักศึกษาชั้นปีที่ 3 และปี 4  คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา จ.ชลบุรี

สำหรับกิจกรรมนี้เป็นส่วนหนึ่งของ “กิจกรรมสร้างบุคลิก พิชิตงานภายใต้ AEC PASSPORT” โดยเน้นการอมรมเรื่องการปรับบุคลิกภาพ การแต่งหน้าจากทีมงาน Makeup Artist และการทำCV การเตรียมตัวสำหรับการสัมภาษณ์งาน  ในงานนี้เราได้รับความร่วมมือและการต้อนรับที่ดีจากคณะอาจารย์และน้องๆนักศึกษา  เราดีใจที่เห็นน้องๆได้นำสิ่งที่ได้เรียนรู้มาปรับใช้ในการสอบสัมภาษณ์ค่ะ

มีรูปบรรยากาศกิจกรรมภายในงานวันที่ 17-18 มีนาคม มาฝากกันค่ะ