ล่ามภาษาญี่ปุ่น ปฏิบัติงานใกล้ mrt เพชรบุรี ติดต่อ สร้อย 089-200-9557

2018.03.22


ประเภทธุรกิจ NON MANUFACTURING - REAL ESTATE/CONSTRUCTION--PLANT/EQUIPMENT
ตําแหน่ง INTERPRETER
เงินเดือน 30000-40000
สถานที่ทํางาน MRT PETCHBURI

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 21-35

ภาษา สื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ดี

-สื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ดี
-อายุ 21-35 ปี

สวัสดิการ
-ประกันสุขภาพ
-กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
-โบนัสประจำปี
-ค่าเดินทาง
-เบี้ยขยัน
-ท่องเที่ยวประจำปี
สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ สร้อย 089-200-9557


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed