เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ประสบการณ์1-2 ปี ปฏิบัติงานที่ชลบุรี นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ติดต่อ สร้อย 089-200-9557

2018.03.28


ประเภทธุรกิจ ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์
ตําแหน่ง จัดซื้อ
เงินเดือน 23000
สถานที่ทํางาน นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี

Detail


คุณสมบัติ เพศหญิง

อายุ 23-30

ภาษา สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

เพศ หญิง อายุ 23-30 ปี
ประสบการณ์การทำงานด้านจัดซื้ออย่างน้อย 1 ปี
สื่อสารภาษาอังกฤษได้เบื่องต้น

สวัสดิการ

เบี้ยเลี้ยง
ค่ารถ
ค่าที่พัก
อาหารเที่ยง
อาหารเย็น (กรณีโอที 2ชม.)
เบี้ยขยัน


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed