** เปิดรับสมัครงตำแหน่ง — Document controller (เจ้าหน้าที่เอกสาร ISO) **

2018.04.24


ประเภทธุรกิจ REAL ESTATE & CONSTRUCTION
ตําแหน่ง DOCUMENT CONTROL (ISO)
เงินเดือน 25000-30000
สถานที่ทํางาน ASOK - BKK

Detail


คุณสมบัติ เพศหญิง

อายุ 27-35

ภาษา GOOD IN ENGLISH

Document controller (เจ้าหน้าที่เอกสาร ISO)
– ผู้หญิงเท่านั้น อายุ 27-35 ปี
– การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา
– มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2-3 ปี เกี่ยวกับ เอกสารไอเอสโอ (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015 & OHSAS 18001:2007 )
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

Salary 25,000-30,000
Business : Japanese Real estate & Construction
Work place : Asok – BKK.


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed