เปิดรับด่วน ล่ามภาษาญี่ปุ่น //สยามอีสเทิร์น ระยอง//MANUFACTURING – AUTOMOTIVE PARTS //เพศชายหรือเพศหญิง//มีประสบการณ์1ปีขึ้นไป//อายุ23-32ปี//สนใจติดต่อ กวาง 092-2836869

2018.06.20


ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING - AUTOMOTIVE PARTS
ตําแหน่ง JAPANESE INTEPRETER(N3 UP)
เงินเดือน
สถานที่ทํางาน SIAM EASTERN IE ปลวกแดง ระยอง

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 23-32

ภาษา สื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ดีเยี่ยม

ตำแหน่ง : JAPANESE INTERPRETER ล่ามภาษาญี่ปุ่น

ประเภทธุรกิจ : MANUFACTURING – AUTOMOTIVE PARTS
ที่อยู่ : นิคมสยามอีสเทิร์น ระยอง
วันทำงาน : จันทร์-เสาร์ (หยุดเสาร์-เว้นเสาร์) หรือ 260 วัน/ปี
เวลา : 08.00 – 17.00

คุณสมบัติ
– เพศหญิงหรือเพศชาย
– อายุ 23-32 ปี
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีเป็นต้นไป
– สื่อสารภาษาญีปุ่นได้ดีเยี่ยม (มีผลสอบวัดระดับ N3 ขึ้นไป)
– มีประสบการณ์ล่ามภาษาญี่ปุ่นมาก่อนอย่างน้อย1ปี

JOB DESCRIPTION :
– ประสานงานระหว่างคนไทยและคนญี่ปุ่น
– แปลเอกสาร
– อื่นๆ

สวัสดิการ :
– กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
– ค่าภาษา
– เบี้ยขยันรายเดือน – รายปี
– เบี้ยเลี้ยงในการเดินทางไปต่างประเทศ
– ค่าเช่าบ้าน
– โครงการเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารอาคารสงเคราะห์
– โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตกับธนาคารออมสิน
– รถรับส่ง(ตู้-บัส 2 ชั้นปรับอากาศ)
– ค่าอาหารเช้า-มื้อกลางวัน-ล่วงเวลา-วันหยุด
– ค่ากะ
– ยูนิฟอร์ม
– ค่ารักษาพยาบาล
– กองทุนทดแทน
– ประกันชีวิตพนักงาน-คู่สมรส-บุตร
– เงินช่วยเหลือทุนการศึกษาบุตร
– เงินช่วยเหลือคลอดบุตร-รับขวัญบุตร
– เงินช่วยเหลืออุปสมบท
– เงินช่วยเหลืองานสมรส
– เงินช่วยเหลือในกรณีบิดา-มารดา-สามี-ภรรยา-บุตร เสียชีวิต
– เงินช่วยเหลือค่าน้ำมัน
– เงินค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปทำงานต่างประเทศ
– กระเช้าของขวัญ
– จัดเลี้ยงวันเกิดประจำเดือนพร้อมรับของที่ระลึก
– โบนัส
– ท่องเที่ยวประจำปี
– กีฬาสี
– งานเลี้ยงสังสรรค์ต่อไตรมาส
– งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปีพร้อมของขวัญ
– มีมินิมาร์ท และอื่น ๆ อีกมากมาย

***หากสนใจติดต่อมาที่กวาง 092-2836869 หรือส่ง email: wachiraya@personnelconsultant.co.th ***

ประเภทธุรกิจ MANUFACTURING - AUTOMOTIVE PARTS
ตําแหน่ง JAPANESE INTEPRETER(N3 UP)
เงินเดือน
สถานที่ทํางาน SIAM EASTERN IE ปลวกแดง ระยอง

Detail

  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง
  • อายุ23-32
  • ภาษาสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ดีเยี่ยม


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed