** รับสมัครงานตำแหน่ง — CAD ENGINEER (REVIT PROGRAM) — บริษัทสร้างอาคาร **

2018.08.01


ประเภทธุรกิจ CONSTRUCTION & BUILDING
ตําแหน่ง CAD ENGINEERING (REVIT PROGRAM)
เงินเดือน 20000-30000
สถานที่ทํางาน BKK-BANGNA

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 23-35

ภาษา FAIR IN ENGLISH

CAD ENGINEER (REVIT PROGRAM)
– ชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
– การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า เครื่องกล แมคาทรอนิกส์
– มีประสบการณ์เขียนแบบอาคาร งานสถาปัตยกรรมหรือทีเกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป
– สามารถใช้โปรแกรม REVIT , AUTO CAD 2D-3D ได้ดี
– ไม่จำเป็นต้องสื่อสารภาษาอังกฤษได้
– เงินเดือน 20,000 – 30,000 บาท

บริษัทด้านก่อสร้างและอาคาร
สถานที่ทำงาน บางนา- กทม.


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed