** เปิดรับสมัครตำแหน่ง — MARKETING MANAGER — DEPARTMENT STORE/RETAIL **

2018.08.03


ประเภทธุรกิจ JAPANESE DEPARTMENT / RETAIL
ตําแหน่ง MARKETING MANAGER
เงินเดือน 40000-50000
สถานที่ทํางาน BKK (CHIDLOM)

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 35-45

ภาษา GOOD COMMAND IN ENGLISH

บริษัทญี่ปุ่นธุรกิจด้านรีเทลและห้างสรรพสินค้า ตั้งอยู่ที่ชิดลม
เปิดรับสมัครตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายการตลาด ดังนี้
– ชายหรือหญิงก็ได้ อายุ 35 ปีขึ้นไป
– การศึกษษปริญญาตรีหรือโทขึ้นไป
– มีประสบการณ์ทำงานสายการตลาด ธุรกิรค้าปลีก โมเดิร์นเทรด ห้างสรรพสินค้า อย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป
– สื่อสารภาษาอังกฤษได้
– เงินเดือน 40,000 – 50,000 บาท


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed