*** เปิดรับตำแหน่ง — FDA (Food And Drug Administrator) — บริษัทนำเข้าอาหารญี่ปุ่นแช่แข็ง ***

2018.09.14ประเภทธุรกิจ IMPORT FOOD FROM JAPAN
ตําแหน่ง FDA (เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนอาหาร)
เงินเดือน 20000-30000
สถานที่ทํางาน BKK

Detail
  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง

  • อายุ24-35

  • ภาษาGOOD COMMAND IN ENGLISH

FDA (เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนอาหาร)

– ผู้หญิงเท่านั้น อายุ 24-35 ปี

– การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีอาหาร วิศวกรรมอาหารหรือที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ทำงาน FDA (เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนอาหาร) หรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป

– สื่อสารภาษาอังกฤษได้

– อัตราเงินเดือน ไม่เกิน 30000 บาท พิจารณาตามประสบการณ์


บริษัทนำเข้าอาหารแช่แข็งจากญี่ปุ่น

สถานที่ทำงาน ทองหล่อ – กทม.
Name *


Sex


Birthday *

Day Month Year


Address


Birth Place


Tel


E-Mail*


Expected Salary


Available Work Place

1:

2:

3:

4:


Apply for Job

1:

2:

3:

4:


Educational History

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:


Experience of Job(1)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(2)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(3)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Ability of Language

English: / Japanese:


Remark


Resumeประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


 Comfirmed