*** เปิดรับตำแหน่ง — FDA (Food And Drug Administrator) — บริษัทนำเข้าอาหารญี่ปุ่นแช่แข็ง ***

2018.09.14


ประเภทธุรกิจ IMPORT FOOD FROM JAPAN
ตําแหน่ง FDA (เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนอาหาร)
เงินเดือน 20000-30000
สถานที่ทํางาน BKK

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 24-35

ภาษา GOOD COMMAND IN ENGLISH

FDA (เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนอาหาร)
– ผู้หญิงเท่านั้น อายุ 24-35 ปี
– การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาเทคโนโลยีอาหาร วิศวกรรมอาหารหรือที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ทำงาน FDA (เจ้าหน้าที่ขึ้นทะเบียนอาหาร) หรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
– สื่อสารภาษาอังกฤษได้
– อัตราเงินเดือน ไม่เกิน 30000 บาท พิจารณาตามประสบการณ์

บริษัทนำเข้าอาหารแช่แข็งจากญี่ปุ่น
สถานที่ทำงาน ทองหล่อ – กทม.


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed