**เปิดรับ — Sales Rep. II Medical Devices**

2018.10.04


ประเภทธุรกิจ IMPORT - MEDICAL DEVICES
ตําแหน่ง SALES / MEDICAL REP. (MEDICAL DEVICES)
เงินเดือน 30000-40000
สถานที่ทํางาน BKK

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 30-45

ภาษา GOOD COMMAND IN ENGLISH

SALES/MEDICAL REP.
– ชายหรือหญิง อายุ 30-45 ปี
– การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาใดก็ได้
– มีประสบการณ์ทำงานเซลส์ อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์หรืออื่นๆ มาอย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป
– ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ดี
– อัตราเงินเดือน สูงสุด 45,000 บาท พิจารณาตามประสบการณ์
บริษัทญี่ปุ่นนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทยื เช่น เข็มฉีดยา
สถานที่ทำงาน พหลโยธิน – กทม.


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed