**เปิดรับ — Sales Rep. II Medical Devices**

2018.10.04ประเภทธุรกิจ IMPORT - MEDICAL DEVICES
ตําแหน่ง SALES / MEDICAL REP. (MEDICAL DEVICES)
เงินเดือน 30000-40000
สถานที่ทํางาน BKK

Detail
  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง

  • อายุ30-45

  • ภาษาGOOD COMMAND IN ENGLISHSALES/MEDICAL REP.

– ชายหรือหญิง อายุ 30-45 ปี

– การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาใดก็ได้

– มีประสบการณ์ทำงานเซลส์ อุปกรณ์ เครื่องมือทางการแพทย์หรืออื่นๆ มาอย่างน้อย 3-5 ปีขึ้นไป

– ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ดี

– อัตราเงินเดือน สูงสุด 45,000 บาท พิจารณาตามประสบการณ์

บริษัทญี่ปุ่นนำเข้าอุปกรณ์ทางการแพทยื เช่น เข็มฉีดยา

สถานที่ทำงาน พหลโยธิน – กทม.


Name *


Sex


Birthday *

Day Month Year


Address


Birth Place


Tel


E-Mail*


Expected Salary


Available Work Place

1:

2:

3:

4:


Apply for Job

1:

2:

3:

4:


Educational History

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:


Experience of Job(1)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(2)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(3)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Ability of Language

English: / Japanese:


Remark


Resumeประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


 Comfirmed