*** เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง — ARCHITECT ***

2018.10.08


ประเภทธุรกิจ DESIGN & CONSTRUCTION SYSTEM
ตําแหน่ง ARCHITECT
เงินเดือน 20000-40000
สถานที่ทํางาน BKK - SILOM

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 25-30

ภาษา GOOD COMMAND IN ENGLISH

ARCHITECT
– ชายหรือหญิง อายุ 25-30 ปี
– การศึกษาปริญญาตรีหรือโทขึ้นไป สาขาสถาปัตยกรรมหรือที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ออกแบบสถาปัตกรรม โครงสร้าง อาคารต่างๆ หรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1-3 ปีขึ้นไป
– ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ดี
– อัตราเงินเดือน 20,000 – 40,000 บาท พิจารณาตามประสบการณ์
บริษัทญี่ปุ่นออกแบบติดตั้งระบบไฟฟ้าและระบบต่างๆ สถานที่ทำงาน สีลม – กทม.


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed