** เปิดรับ — ตำแหน่ง PROJECT SALES ENGINEER **

2018.10.08ประเภทธุรกิจ TRADING ELECTRONICS & POWER SOLUTION
ตําแหน่ง PROJECT SALES ENGINEER
เงินเดือน Max 40000 (N/A)
สถานที่ทํางาน BKK - SILOM

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 25-35

ภาษา GOOD COMMAND IN ENGLISH

PROJECT SALES ENGINEER
– ชายหรือหญิง อายุ 25-35 ปี
– การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์
– มีประสบการณ์ทำงานวิศวกรโปรเจค วิศวกรฝ่ายขายหรือที่เกี่ยวข้อง 1-3 ปี
– มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถนำมาใช้ในการทำงานได้
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
– อัตราเงินเดือน ไม่เกิน 40,000 บาท ตามประสบการณ์
บริษัทญี่ปุ่นนำเข้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้านงานพลังงาน
สถานที่ทำงาน สีลม – กทม.

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed