** เปิดรับ — ตำแหน่ง PROJECT SALES ENGINEER **

2018.10.08


ประเภทธุรกิจ TRADING ELECTRONICS & POWER SOLUTION
ตําแหน่ง PROJECT SALES ENGINEER
เงินเดือน Max 40000 (N/A)
สถานที่ทํางาน BKK - SILOM

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 25-35

ภาษา GOOD COMMAND IN ENGLISH

PROJECT SALES ENGINEER
– ชายหรือหญิง อายุ 25-35 ปี
– การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์
– มีประสบการณ์ทำงานวิศวกรโปรเจค วิศวกรฝ่ายขายหรือที่เกี่ยวข้อง 1-3 ปี
– มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถนำมาใช้ในการทำงานได้
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
– อัตราเงินเดือน ไม่เกิน 40,000 บาท ตามประสบการณ์
บริษัทญี่ปุ่นนำเข้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้านงานพลังงาน
สถานที่ทำงาน สีลม – กทม.


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed