** เปิดรับ — ตำแหน่ง PROJECT SALES ENGINEER **

2018.10.08ประเภทธุรกิจ TRADING ELECTRONICS & POWER SOLUTION
ตําแหน่ง PROJECT SALES ENGINEER
เงินเดือน Max 40000 (N/A)
สถานที่ทํางาน BKK - SILOM

Detail
  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง

  • อายุ25-35

  • ภาษาGOOD COMMAND IN ENGLISHPROJECT SALES ENGINEER

– ชายหรือหญิง อายุ 25-35 ปี

– การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์

– มีประสบการณ์ทำงานวิศวกรโปรเจค วิศวกรฝ่ายขายหรือที่เกี่ยวข้อง 1-3 ปี

– มีรถยนต์ส่วนตัว สามารถนำมาใช้ในการทำงานได้

– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

– อัตราเงินเดือน ไม่เกิน 40,000 บาท ตามประสบการณ์

บริษัทญี่ปุ่นนำเข้าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ด้านงานพลังงาน

สถานที่ทำงาน สีลม – กทม.Name *


Sex


Birthday *

Day Month Year


Address


Birth Place


Tel


E-Mail*


Expected Salary


Available Work Place

1:

2:

3:

4:


Apply for Job

1:

2:

3:

4:


Educational History

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:


Experience of Job(1)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(2)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(3)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Ability of Language

English: / Japanese:


Remark


Resumeประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


 Comfirmed