**เปิดรับสมัครตำแหน่ง — COORDINATOR (ภาษาจีน/อังกฤษ) **

2018.10.09


ประเภทธุรกิจ CONSTRUCTION
ตําแหน่ง COORDINATOR (CHINESE / ENGLISH)
เงินเดือน 17000-25000
สถานที่ทํางาน BKK - RAMA9

Detail


คุณสมบัติ เพศหญิง

อายุ 21-27

ภาษา 1.GOOD COMMAND IN CHINESE
2.GOOD COMMAND IN ENGLISH

1.CHINESE COORDINATOR
– ผู้หญิงเท่านั้น อายุ 21-27 ปี
– การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาภาษาจีนหรืออื่นๆ
– รับน้องจบใหม่ หรือ มีประสบการณ์ธุรการ ประสานงาน เลขาฯภาษาจีน 0-1 ปี
สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ดี
– อัตราเงินเดือน ไม่เกิน 25,000 บาท ตามประสบการณ์

2.ENGLISH COORDINATOR
– ผู้หญิงเท่านั้น อายุ 21-27 ปี
– การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาภาษาจีนหรืออื่นๆ
– รับน้องจบใหม่ หรือ มีประสบการณ์ธุรการ ประสานงาน เลขาฯ อย่างน้อย 0-1 ปี
สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
– อัตราเงินเดือน ไม่เกิน 25,000 บาท ตามประสบการณ์
บริษัทญี่ปุ่นธุรกิจด้านก่อสร้าง
สถานที่ทำงาน พระราม 9 – กทม.


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed