**รับสมัครตำแหน่ง — ENERGY ENGINEER **

2018.10.09ประเภทธุรกิจ ENERGY & GAS
ตําแหน่ง ENERGY ENGINEER
เงินเดือน 18000-30000
สถานที่ทํางาน BKK

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย

อายุ 21-29

ภาษา GOOD COMMAND IN ENGLISH

ENERGY ENGINEER
– ผู้ชายเท่านั้น อายุ22-29 ปี
– การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศกวรรมไฟฟ้า วิศวกรรมพลังงานหรือที่เกี่ยวข้อง
– รับจบใหม่ หรือ มีประสบการณ์ทำงานสายงานวิศวกรรมไฟฟ้า งานด้านพลัง อย่างน้อย 0-1 ปี
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
– อัตราเงินเดือน เกิน 30,000 บาท พิจารณาตามประสบการณ์
บริษัทญี่ปุ่นธุรกิจด้านพลังงานและแก๊ส
สถานที่ทำงาน ปทุมวัน – กทม.

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed