**รับสมัครตำแหน่ง — ENERGY ENGINEER **

2018.10.09


ประเภทธุรกิจ ENERGY & GAS
ตําแหน่ง ENERGY ENGINEER
เงินเดือน 18000-30000
สถานที่ทํางาน BKK

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย

อายุ 21-29

ภาษา GOOD COMMAND IN ENGLISH

ENERGY ENGINEER
– ผู้ชายเท่านั้น อายุ22-29 ปี
– การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศกวรรมไฟฟ้า วิศวกรรมพลังงานหรือที่เกี่ยวข้อง
– รับจบใหม่ หรือ มีประสบการณ์ทำงานสายงานวิศวกรรมไฟฟ้า งานด้านพลัง อย่างน้อย 0-1 ปี
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
– อัตราเงินเดือน เกิน 30,000 บาท พิจารณาตามประสบการณ์
บริษัทญี่ปุ่นธุรกิจด้านพลังงานและแก๊ส
สถานที่ทำงาน ปทุมวัน – กทม.


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed