**เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง — Marketing Executive (เจ้าหน้าที่การตลาด) — สินค้าอุปกรณ์กีฬา **

2018.10.30


ประเภทธุรกิจ SPORT EQUIPMENT
ตําแหน่ง MARKETING EXECUTIVE
เงินเดือน 20000-25000
สถานที่ทํางาน BKK - SILOM

Detail

Job Descriptions
Improvement in product offerings, sales promotion and promotional activities
Planning price list promotions for all sale department
Developing advertising opportunities with trade partners
Monitors competitor, sales performance and adjusts strategies as needed
Develop and manage content-based social media networks
Develop and optimize online marketing initiatives to drive customer acquisition
Support the marketing manager in delivering agreed activities


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 25-32

ภาษา GOOD COMMAND IN ENGLISH

Marketing Executive (เจ้าหน้าที่การตลาด)
– ชายหรือหญิง อายุ 25-32 ปี
– การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาใดก็ได้
– มีประสบการณ์สายงานการตลาด วางแผนการตลาด โปรโมชั่น หรือที่เกี่ยวข้อง 1-3 ปีขึ้นไป
– สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
– อัตราเงินเดือน 20000-25000 บาท
บริษัทญี่ปุ่นผลิจและจำหน่ายอุปกรณ์กีฬา
สถานที่ทำงาน สีลม – กทม.