**เปิดรับ— EDITOR CONTENT– เคยทำงานเขียนคอนเทนส์**

2018.11.06ประเภทธุรกิจ Agricuture Products Online
ตําแหน่ง Content Editor
เงินเดือน 17000-25000
สถานที่ทํางาน Nonthaburi

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 22-30

ภาษา Good command in English

EDITOR CONTENT
– ชายหรือหญิง อายุ 22-30 ปี
– การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาใดก็ได้
– มีประสบการณ์เขียนคอนเทนต์ หรือที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพอได้
– อัตราเงินเดือน 17,000 – 25,000 บาท ตามประสบการณ์
บริษัทจำหน่ายสินค้าเกษตรกรรมออนไลน์
สถานที่ทำงาน นนทบุรี

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed