**เปิดรับ— EDITOR CONTENT– เคยทำงานเขียนคอนเทนส์**

2018.11.06ประเภทธุรกิจ Agricuture Products Online
ตําแหน่ง Content Editor
เงินเดือน 17000-25000
สถานที่ทํางาน Nonthaburi

Detail
  • คุณสมบัติเพศชาย เพศหญิง

  • อายุ22-30

  • ภาษาGood command in EnglishEDITOR CONTENT

– ชายหรือหญิง อายุ 22-30 ปี

– การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาใดก็ได้

– มีประสบการณ์เขียนคอนเทนต์ หรือที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป

– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพอได้

– อัตราเงินเดือน 17,000 – 25,000 บาท ตามประสบการณ์

บริษัทจำหน่ายสินค้าเกษตรกรรมออนไลน์

สถานที่ทำงาน นนทบุรี


Name *


Sex


Birthday *

Day Month Year


Address


Birth Place


Tel


E-Mail*


Expected Salary


Available Work Place

1:

2:

3:

4:


Apply for Job

1:

2:

3:

4:


Educational History

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:


Experience of Job(1)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(2)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Experience of Job(3)

Name of Company:

Business Category:

Destination:

Terms:

Address:

Salary:


Ability of Language

English: / Japanese:


Remark


Resumeประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


 Comfirmed