**เปิดรับ— EDITOR CONTENT– เคยทำงานเขียนคอนเทนส์**

2018.11.06


ประเภทธุรกิจ Agricuture Products Online
ตําแหน่ง Content Editor
เงินเดือน 17000-25000
สถานที่ทํางาน Nonthaburi

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 22-30

ภาษา Good command in English

EDITOR CONTENT
– ชายหรือหญิง อายุ 22-30 ปี
– การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาใดก็ได้
– มีประสบการณ์เขียนคอนเทนต์ หรือที่เกี่ยวข้อง 1 ปีขึ้นไป
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษพอได้
– อัตราเงินเดือน 17,000 – 25,000 บาท ตามประสบการณ์
บริษัทจำหน่ายสินค้าเกษตรกรรมออนไลน์
สถานที่ทำงาน นนทบุรี


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed