**เปิดรับตำแหน่ง ISO staff 2 อัตรา **

2018.11.20


ประเภทธุรกิจ 1.LOGISTICS 2.AUTOMOTIVE PARTS
ตําแหน่ง ISO STAFF 2 POSITION
เงินเดือน 18000-25000
สถานที่ทํางาน 1.BKK 2. 304 IE. PRACHINBURI

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 22-30

ภาษา GOOD COMMUNICATE IN ENGLISH

ISO OFFICER
– ชายหรือหญิงก็ได้ อายุ 24-30 ปี
– การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า สาขาใดก็ได้
– มีประสบการณ์ทำงานด้านงานคุณภาพ ประกันคุณภาพ ISO , Document control หรืออื่นๆ 1-2ปี
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
– อัตราเงินเดือน ไม่เกิน 25,000 บาท ตามประสบการณ์
บริษัทญี่ปุ่นด้านการขนส่ง ลอจิสติกส์ สถานที่ทำงาน พระราม4 – กทม.

ISO STAFF
– ชายหรือหญิงก็ได้ อายุ 24-30 ปี
– การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปหรือเทียบเท่า สาขาใดก็ได้
– มีประสบการณ์ทำงานควบคุมคุณภาพ ประกันคุณภาพ ISO , Document control หรืออื่นๆ 1-2ปี
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
– อัตราเงินเดือน ไม่เกิน 25,000 บาท ตามประสบการณ์
บริษัทญี่ปุ่นผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ สถานที่ทำงาน นิคมฯ 304 – ปราจีนบุรี


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed