**เปิดรับตำแหน่ง SALES REPRESENTATIVE — บ.ญี่ปุ่นเทรดดิ้งเม็ดพลาสติก **

2018.12.14


ประเภทธุรกิจ TRADING - PLASTICS
ตําแหน่ง SALES REPRESENTATIVE
เงินเดือน 25000-40000
สถานที่ทํางาน BKK - SILOM

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 27-35

ภาษา GOOD COMMAND IN ENGLISH

SALES REPRESENTATIVE
– ชายหรือหญิง อายุ 27-35 ปี
– การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด บริหารหรืออื่นๆ
– มีประสบการณ์งานขาย (เทรดดิ้ง) หรืออย่างน้อย 3-5 ปี
– มีใบขับขี่และรถยนต์ส่วนตัว
– สื่อสารภาษาอังกฤษได้
– อัตราเงินเดือน สูงสุดไม่เกิน 40,000 บาท ตามประสบการณ์
บริษัทญี่ปุ่นนำเข้าและจำหน่ายเม็ดพลาสติก สถานที่ทำงาน สีลม – กทม.


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed