** เปิดรับสมัคร — ISO & IATF SPECIALIST — เน้นโรงงานชิ้นส่วนยานยนต์ **

2018.12.14


ประเภทธุรกิจ AUTOMOTIVE PARTS
ตําแหน่ง ISO & IATF SPECIALIST
เงินเดือน 22000-30000
สถานที่ทํางาน AYUTTHAYA

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 27-35

ภาษา Can communicate in English

ISO & IATF SPECIALIST
– ชายหรือหญิง อายุ 28 ปีขึ้นไป
– การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ทำงานไอเอสโอ 9001 , TS/IATF16949 หรืองานระบบคุณภาพ อย่างน้อย 2-3 ปีขึ้นไป
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
– อัตราเงินเดือน 22,000 – 30,000 บาท พิจารณาตามประสบการณ์
บริษัทญี่ปุ่นผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ สถานที่ทำงาน จ.อยุธยา


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed