** รับสมัครงานตำแหน่ง CUSTOMER SERVICE — ทำงานที่สมุทรปราการ **

2019.01.08


ประเภทธุรกิจ MACHINE MAKER
ตําแหน่ง CUSTOMER SERVICE
เงินเดือน 17000-25000
สถานที่ทํางาน SAMUTPRAKARN

Detail


คุณสมบัติ เพศหญิง

อายุ 23-30

ภาษา GOOD IN ENGLISH

CUSTOMER SERVICE
– ผู้หญิง อายุ 23-30 ปี
– การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาใดก็ได้
– มีประสบการณ์ด้านงานบริการลูกค้าหรือที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
– อัตราเงินเดือน ไม่เกิน 25,000 บาท
บริษัทญี่ปุ่นผลิตเครื่องจักร
สถานที่ทำงาน จ.สมุทรปราการ


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed