ล่ามภาษาญี่ปุ่น ปฏิบัติงานที่สมุทราปราการ KM.16.5 สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ สร้อย 089-2009557

2019.01.10


ประเภทธุรกิจ TRADING-PLASTIC PRODUCT
ตําแหน่ง INTERPRETER
เงินเดือน 28000-30000
สถานที่ทํางาน SAMUTPRAKARN

Detail

・SUPPORT JAPANESE AND OTHER STAFF
・BASIC BACK OFFICE


คุณสมบัติ เพศชาย

อายุ 22-30

ภาษา JAPANESE N3 UP

job
・INTERPRETER
・SUPPORT JAPANESE AND OTHER STAFF
・BASIC BACK OFFICE
Benefits:
・OT
・COST OF LIVING
・FOOD
・TRANSPORTATION
・BONUS 1 TIME / 3 MONTHS
อื่นๆบริษัทจะแจ้งในวันนัดสัมภาษณ์งานค่ะ


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed