ล่ามภาษาญี่ปุ่น ปฏิบัติงานที่สมุทราปราการ KM.16.5 สอบถามเพิ่มเติม ติดต่อ สร้อย 089-2009557

2019.01.10ประเภทธุรกิจ TRADING-PLASTIC PRODUCT
ตําแหน่ง INTERPRETER
เงินเดือน 28000-30000
สถานที่ทํางาน SAMUTPRAKARN

Detail

・SUPPORT JAPANESE AND OTHER STAFF ・BASIC BACK OFFICE


คุณสมบัติ เพศชาย

อายุ 22-30

ภาษา JAPANESE N3 UP


job
・INTERPRETER
・SUPPORT JAPANESE AND OTHER STAFF
・BASIC BACK OFFICE
Benefits:
・OT
・COST OF LIVING
・FOOD
・TRANSPORTATION
・BONUS 1 TIME / 3 MONTHS
อื่นๆบริษัทจะแจ้งในวันนัดสัมภาษณ์งานค่ะ

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed