เปิดรับตำแหน่ง — Sales & Marketing (Food Product)

2019.01.25ประเภทธุรกิจ TRADING - CHEMICAL/PLASTIC/FOOD
ตําแหน่ง SALES & MARKETING
เงินเดือน 20000-40000
สถานที่ทํางาน BKK - PLOENJIT

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 25-35

ภาษา GOOD COMMAND IN ENGLISH


บริษัทญี่ปุ่นนำเข้าและจำหน่าย เม็ดพลาสติก เคมีคอล ปิโตรเคมีและสินค้าอาหาร
กำลังขยายตลาดและธุรกิจ เปิดรับ สมัครงานตำแหน่ง Sales & Marketing ดังนี้

1.ชาย หรือ หญิง อายุ 25-35 ปี
2.การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด การบริหาร หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์ทำงาน การตลาด เซลส์ บ.เทรดดิ้ง (อาหารหรืออื่นๆ) อย่างน้อย 2-5 ปี
4.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
5.อัตราเงินเดือน 25000-40000 บาท พิจารณาตามประสบการณ์