*** เปิดรับตำแหน่ง — CHINESE PROOF ***

2019.02.05


ประเภทธุรกิจ PRINTING & ADVERTISING
ตําแหน่ง CHINESE PROOF
เงินเดือน 20000-35000
สถานที่ทํางาน BKK / SAMUTPRAKARN

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 21-30

ภาษา GOOD COMMAND IN CHINESE (HSK4-6)

CHINESE PROOF
– ชายหรือหญิงอายุ 23-30 ปี
– การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาภาษาจีนหรือสาขาใดก็ได้
– มีประสบการณ์ทำงานเกี่ยวกับภาษาจีน ล่าม แปลหรือพิสูจน์อักษร อย่างน้อย 1 ปี
– สามารถสื่อสารภาษาจีนได้ดี (HSK 4 up)
– อัตราเงินเดือน 20000-35000 บาท พิจารณาตามประสบการณ์
บริษัทญี่ปุ่นด้านการพิมพ์
สถานที่ทำงาน บางนา / สมุทรปราการ


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed