เปิดรับตำแหน่ง — Sale Coordinator — 7 อัตรา !!

2019.02.19ประเภทธุรกิจ TRADING - ELECTRONICS PART
ตําแหน่ง SALES COORDINATOR 7 POSITION
เงินเดือน 16000-20000
สถานที่ทํางาน SAMUTPRAKARN

Detail

Purchasing & Planning Coordinator - Forecasting and planning - Issue Purchase order base on forecast and inventory - Coordinate purchasing agreements withoutstanding vendor relationships - Inventory control ofraw-materials - Communicate with concerned departments, vendors, and executive management to ensure procurement goals are met - Issue Credit note or Debit Note - Issue tax invoice


คุณสมบัติ เพศหญิง

อายุ 21-28

ภาษา Good in English

Sale coordinator 7 positions

Location : Suksawadi 74 Phapradaeng
Salary range : 16-20K
Qualification
– Female
– Age 23 – 27 year-old
– Bachelor Degree in any field *New graduated with good English skill also welcome*
– 1 – 3 years experience in related field
– Good command in English
– Able to use computer especially MS. Excel formula

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed