รับด่วนๆ — Thai – Japanese Translator (Contractor)

2019.02.28ประเภทธุรกิจ R&D FOR VEHICLES
ตําแหน่ง THAI-JAPANESE TRANSLATE
เงินเดือน 40000-65000
สถานที่ทํางาน BKK

Detail

Translates meeting document and other written documentation from Japanese to Thai and Thai to Japanese as needed. (English translation is additional required) Interprets in-person /video conference or any business meetings as needed. "แปลเอกสารและบทสนทนา ไทย ญี่ปุ่น อังกฤษ งานเน้นแปลเอกสาร ให้กับ top MGT เช่น ประธาน รองประธาน เป็นต้น"


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 22-40

ภาษา FLUENT BOTH ENGLISH (TOEIC700 UP)& JAPANESE (N1)

Thai – Japanese Translator (Contractor)
Job Description
-Have 3 – 5 years’ experience in related work.
-Male/Female, Age not over 40 years old.
-Bachelor Degree or higher in field of Japanese Language or related Field.
-Good command of spoken and written in Japanese (N1)
-Good command of spoken and written in English (TOEIC 700 up)
-Experience in automotive business would be an advantage.
*** This position is employed as a contract staff***
40K (New graduated) – 65 K (Experience)
Bonus 1 m.
Leave 6 days

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed