เปิดรับตำแหน่ง — Senior Programmer บ.ญี่ปุ่นชื่อดัง

2019.03.01


ประเภทธุรกิจ Japanese Electronics & Autopart
ตําแหน่ง Senior Programmer
เงินเดือน Max. not over 60K.
สถานที่ทํางาน BKK - Pathumwan

Detail

Roles & Responsibilities:
• Create details specification from basic design documents, program the application and execute
unit test
• Create user manual, system installation manual and conduct training sessions for users
• Continuously improve skills to deliver high quality professional services and meet target utilization
• Conduct each phrase of testing, review and analyst testing results
• Investigate cause and find the solutions for issues which occurred during the test


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 28-38

ภาษา Good Command in English

Senior programmer

-Male or Female, age between 28 – 38 years old
-4 years in IT Development, Implement, and customer support
-3 years experiences in Program Development
-Fundamental in IT Programming knowledge (web application) and IT Infrastructure knowledge level (server, database, network)
-Good knowledge in SQL, develop .NET, C#, Oracle database, PL/SQL language and Java programming
-Good command in English
-Salary Maximum not over 60k


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed