รับสมัคร — Sale Admin (Export)

2019.03.01


ประเภทธุรกิจ Import & Export Automotive parts
ตําแหน่ง Sale Admin (Export)
เงินเดือน 20000-25000
สถานที่ทํางาน BKK - Bangna

Detail

Job Description:-
•To make invoice/packing list by excel file for export
•To issue P/) to supplier after receive PO from customer.
•To input customer order in ERP system.
•To make all document related with export duties.
•To check for the freight export
•To contact with overseas customers.
•To contact with agent for booking vessel for export
•Coordinate with sipping for manage custom clearance process.
•Negotiate with suppliers.
•To make invoice and packing list for Export shipment.
•To check all document for export process.
•To check all of cost export. (Freight,Transport,Insurance)
•Other tasks following supervisor’s assignment or company policy.


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 25-30

ภาษา Good command in English

SALE ADMIN
Qualifications:-
•Female or Male, age 25-30 years up.
•Have experience in 3 years in import & export process.
•Education degree : Bachelor Degree in related field.
•Good command in English.
•Good Interpersonal skill, Positive thinker, Great communication skill, Team-player and Highly motivated.
Condition of Employment


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed