รับสมัครงานตำแหน่ง — Marketing Engineer ทำงานนิคมฯ อมตะนคร ชลบุรี

2019.03.11


ประเภทธุรกิจ Trading - Machine
ตําแหน่ง Marketing Engineer
เงินเดือน 15000-25000
สถานที่ทํางาน Chonburi

Detail

1. Contact and negotiate with customer and supplier
2. Coordinate with customer and supplier for get information and smooth operation.
3. Controlling & monitoring contractor and support to solving problems for customer's satisfy.
4. Sourcing new supplier and qualify new product for customer.


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 23-30

ภาษา Good command in English

Marketing Engineer
– ผู้ชายเท่านั้น อายุ 23-30 ปี
– การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกลหรือที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ทำงานสายงานวิศวกรรมศาสตร์ สามารถอ่านแบบได้
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี
– อัตราเงินเดือน สูงสุดไม่เกิน 25000 บาท
บริษัทญี่ปุ่นนำเข้าและจำหน่ายเครื่องจักร สถานที่ทำงาน นิคมฯ อมตะนคร – ชลบุรี


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed