รับด่วน — CAD SPECIALIST

2019.03.11


ประเภทธุรกิจ Design & Software
ตําแหน่ง CAD Specialist
เงินเดือน 18000-25000
สถานที่ทํางาน Bangkok - Asok

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 20-30

ภาษา Fair - Good English communicate

CAD SPECIALIST
– ผู้ชายหรือหญิงก็ได้ อายุ 20-30 ปี
– การศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า สาขาเครื่องกล ออกแบบหรือทีเกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์เขียนแบบ โดยโปรแกรม CAD , AUTO CAD. iCAD อย่างน้อย 1 ปีขึ้นไป
– ภาษาอังกฤษสื่อสารพอได้
– อัตราเงินเดือน 15000-25000 บาท ตามประสบการณ์ทำงาน

บริษัทญี่ปุ่นออกแบบระบบและซอฟแวร์
สถานที่ทำงาน ไซต์งาน กทม.- สมุทรปราการ


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed