เปิดรับ — ตำแหน่ง HR-Payroll — สื่อสารภาษาอังกฤษ

2019.04.03


ประเภทธุรกิจ Digital - Media Service
ตําแหน่ง HR-Payroll & Admin
เงินเดือน 25000-35000
สถานที่ทํางาน Bangkok - Pathumwan

Detail

Please contact 081-8680461 or send resume at khanittha@pcmt.in.th


คุณสมบัติ เพศหญิง

อายุ 25-35

ภาษา Good communication in English

HR-Payroll & Admin
บริษัทญี่ปุ่นธุรกิจด้านดิจิตอล สื่อมีเดียต่างๆ สำนักงานเพลินจิต-ปทุมวัน กทม.
เปิดรับสมัครงานตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บุคคล (Payroll) 1 อัตราดังนี้
– เพศหญิง เท่านั้น อายุ 25-35 ปี
– การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขางานบริหาร งานบุคคล หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ทำงานสายงานบุคคล คิดเงินเดือน อย่างน้อย 2-5 ปีขึ้นไป
– หากสามารถใช้โปรแกรม B-Plus พิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤาได้
– อัตราเงินเดือน 25000-35000 บาท พิจารณาตามประสบการณ์


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed