วันหยุดสงกรานต์ 13-17 เมษายน 2562

2019.04.11


แจ้งวันหยุดสงกรานต์ 13-17 เมษายน 2562

บริษัท จัดหางานเพอร์ซันแนลฯ ขอแจ้งปิดทำการเนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์

ตั้งแต่วันที่ 13-17 เมษายน 2562 

และเปิดทำการตากปกติอีกครั้ง วันที่ 18 เมษายน 2562 เป็นต้นไป

****************************************

เนื่องในเทศกาลวันสงกรานต์ เป็นวันปีใหม่ไทย 

ขออวยพรให้ทุกท่านมีความสุขมากๆ

ท่านใดกลับบ้านต่างจังหวัดขอให้เดินทางโดยสวัดิภาพ

เข้าวัดทำบุญและรดน้ำขอพรคุณพ่อคุณแม่กันนะคะ

H A P P Y   S O N G K R A N   F E S T I V A L