เปิดรับสมัครงาน — ISO14001 Manager

2019.04.24


ประเภทธุรกิจ Plastics Machine
ตําแหน่ง ISO14001 Manager
เงินเดือน 40000-50000
สถานที่ทํางาน Pathumthai

Detail

รายละเอียดงานและขอบเขตงาน:
-วางแผนงาน ควบคุม ดูแลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามข้อกำหนดมาตรฐาน ISO14001:2015
-ทำหน้าที่เป็น Internal Auditor และ Supplier Auditor เกี่ยวกับการจัดการสิ่งแวดล้อม
-ทำหน้าที่ประสานงานติดตามและตรวจสอบเอกสาร CAR ,PAR รวมทั้งจัดทำรายงานและจัดเก็บเอกสาร
-ควบคุม ดูแล ดำเนินการตรวจวัดด้านสิ่งแวดล้อมของระบบมลพิษทางน้ำ อากาศ และการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม
-เป็นผู้ประสานงานกับหน่วยงานที่ปรึกษาทางด้านมาตรฐาน ISO14001 หรือหน่วยงานเอกชนในเรื่องสิ่งแวดบ้อม


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 35-40

ภาษา Good command in English

ISO 14001 Manager
คุณสมบัติ:
-ชาย หรือ หญิง , อายุ 35-40 ปี
-มีประสบการณ์ 5 ปี ขึ้นไปในตำแหน่งผู้จัดการด้าน ISO14001
-สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษหรือญี่ปุ่นได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
-ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรที่โรงงานอุตสาหกรรมกำหนด
-ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรผู้จัดการสิ่งแวดล้อม และผู้ตรวจติดตามภายในระบบมาตรฐานการจัดการสิ่งแวดล้อม
** เงินเดือน: 45,000-50,000 **

Please contact 081-8680461 or sen resume at khanittha@pcmt.in.th


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed