เปิดรับ–ล่ามภาษาญี่ปุ่น

2019.04.26


ประเภทธุรกิจ Wire Harness - Automotive
ตําแหน่ง Japanese Interpreter
เงินเดือน 30000-45000
สถานที่ทํางาน Samutprakarn

Detail

-To be an interpreter Japanese - Thai of Sales Office.
-Translate document, E-mail from Japanese to Thai or English and Translation English or Thai to Japanease.
-To support Japanese managers related to GA tasks such as hotel & golf booking, communicate with other department
in the company that the Japanese managers need to deal with.


คุณสมบัติ เพศหญิง

อายุ 25-35

ภาษา Good communicate in Japanese

Japanese Interpreter
-Female age 25-35 years old
-Exp 1-2 years in Japanese interpreter , translator , or relate field
-Good command in Japanese skill (N2 up)
-Salary 35-42k.


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed