รับสมัคร — Sales-Marketing (FMCG)

2019.04.26


ประเภทธุรกิจ Beverage Japan drink/FMCG
ตําแหน่ง Sales-Marketing
เงินเดือน 25000-40000
สถานที่ทํางาน Chonburi/Rayong

Detail

Job Description :
- Responsible to take care and visit customer accounts
- Managing and planning to achieve company sales target
- Maintain and build relationship with customers and to drive business outcome in Traditional Trade
- Conduct strategy and plan of customer management and visit
- Coordinate with team to manage Traditional Trade accounts effectively


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 25-40

ภาษา Fair in English

Position : Sales and Marketing Officer (Traditional Trade)
Responsible Area : Chonburi, Rayong

Qualifications :
– Male 25 – 40 years old is preferred
– Bachelor’s Degree or higher in related fields.
– At least 2 years experience in FMCG industry will be advantage.
– Resident in Chonburi, Rayong will be advantage.
– Result-oriented with strong selling, presentation and negotiation skills
– Fair command of English communication with computer skills (MS-Office applications)
– Must have a driving licence and a private car


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed