เปิดรับ — Customer Service Japanese Skills

2019.04.29


ประเภทธุรกิจ Japanese Hotel Service
ตําแหน่ง Customer Service Japanese
เงินเดือน 40000-70000(N/A)
สถานที่ทํางาน Bangkok (Training Japan)

Detail

- Customer service to tourist
- Coordinate with tourist , hotel or other agency
- Reserve for hotel, rooms etc.
** This position is work & train in Japan **


คุณสมบัติ เพศหญิง

อายุ 22-30

ภาษา Good communicate in Japanese (N1-N2)

Customer Service Japanese
1.Female (Male) age not over 30 years old
2.Bachelor’s Degree in Japanese, Hotel or any fields
3.Have experience in customer service , Japanese coordinator or relate at least 1 year
4.Good communicate in Japanese skill (N1-N2)
5.Can work or train at Japan
6.Salary 50000-70000 depend on experience


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed