เปิดรับตำแหน่ง — Sales Planning 1 อัตรา

2019.04.30


ประเภทธุรกิจ Business Consult
ตําแหน่ง Sales Planning
เงินเดือน 25000-30000
สถานที่ทํางาน BKK - Sukhumvit 40

Detail

・Corporate education service
-Work to create a system program for human resource education in Thailand by Japanese and Thai people in cooperation.
・information gathering with business partners and customers, planning, sales activities or the qualification test for Thais and development of educational programs(include service itself and planning development of methods to sell)
・ not sales for existing product, so need to work on flexible to various work from development to sales


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 24-30

ภาษา Good Command in Japanese

【Sales Planning Senior Staff】
● Gender: Male / Female , age 24-30 years old
● Language: Japanese (N2)
● Experience: 2 years in Planning and development of product services
● Salary: 30,000THB-32,000THB
● Working hours: 9:00-17:15 (No Saturday work)
● Car License


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed