เปิดรับ — Interpreter & Translator สำนักข่าวและหนังสือพิมพ์

2019.05.02


ประเภทธุรกิจ Newspaper & TV News
ตําแหน่ง Interpreter & Translator
เงินเดือน 35000-60000
สถานที่ทํางาน BKK - Nana

Detail

JOB
INTERPRETER WITH JAPANESE
TRANSLATE NEWSPAPER AND TV NEWS
NEGOTIATE INTERVIEW
OFFICE WORK


คุณสมบัติ เพศหญิง

อายุ 22-40

ภาษา Good command in Japanese (N2 up)

Interpreter & Translator 1 position
1.Female only age not over 40 years old.
2.Bachelor ‘s Degree in any fields
3.Have experience in interpreter , translator or relate japanese skill 1-2 years up
4.Good command in Japanese (N2 up)
5.Salary 30000-60000 Baht depend on experience


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed