รับด่วน — Japanese Assistance (N3 up)

2019.05.02


ประเภทธุรกิจ Business Consult & Software
ตําแหน่ง Japanese Assistance
เงินเดือน 25000-50000
สถานที่ทํางาน BKK - Asok

Detail


คุณสมบัติ เพศหญิง

อายุ 25-35

ภาษา Good command in Japanese (N3 up)

รับด่วน — Japanese Assistance (N3 up)
1.ผู้หญิง เท่านั้น อายุ 25-35 ปี
2.การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาใดก็ได้
3.มีประสบการณ์ทำงานประสานงาน ผช.นายญี่ปุ่น เลขานุการหรือที่เกี่ยวข้อง 1-3 ปี
4.สามารถสื่อสารภาษาญี่ปุ่นได้ (ระดับ N3 ขึ้นไป)
5.อัตราเงินเดือน 25000-50000 บาท พิจารณาตามประสบการณ์


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed