รับสมัคร — Service Engineer

2019.05.03ประเภทธุรกิจ Trading - Instruments for measuring & Calibration
ตําแหน่ง Service Engineer
เงินเดือน 18000-30000
สถานที่ทํางาน BKK - Ekkamai

Detail

-Taking care of customer about maintenance service of air conditioning compressor equipment, refrigerator, control- equipment, electronic measuring instrument (there are many onsite service jobs) -Provide Technical Support -Troubleshooting


คุณสมบัติ เพศชาย

อายุ 23-28

ภาษา Good command in English

รับสมัคร — Service Engineer 1 Position
Qualification
-Male, age not over 28 years old
-Bachelor degree majoring in Electrical Engineering
-At least 1 years of work experience (Work experience with refrigerating equipment will be preferred)
-Good command of English especially conversation (have to work with Japanese engineer) and reading (can understand technical documents such as instruction manual )
-Having a driver license

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed