รับสมัคร — Service Engineer

2019.05.03


ประเภทธุรกิจ Trading - Instruments for measuring & Calibration
ตําแหน่ง Service Engineer
เงินเดือน 18000-30000
สถานที่ทํางาน BKK - Ekkamai

Detail

-Taking care of customer about maintenance service of air conditioning compressor equipment, refrigerator, control- equipment, electronic measuring instrument (there are many onsite service jobs)
-Provide Technical Support
-Troubleshooting


คุณสมบัติ เพศชาย

อายุ 23-28

ภาษา Good command in English

รับสมัคร — Service Engineer 1 Position
Qualification
-Male, age not over 28 years old
-Bachelor degree majoring in Electrical Engineering
-At least 1 years of work experience (Work experience with refrigerating equipment will be preferred)
-Good command of English especially conversation (have to work with Japanese engineer) and reading (can understand technical documents such as instruction manual )
-Having a driver license


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed