เปิดรับตำแหน่ง — Sales Executive

2019.05.08


ประเภทธุรกิจ Electrical Product (Head phone)
ตําแหน่ง Sales Executive
เงินเดือน 20000-25000
สถานที่ทํางาน BKK-Huaykwang

Detail

Job Description:
 Establish sales activity plan for market by utilizing market, business and product knowledge to
create value propositions.
 Create business plan of sales and marketing in captioned field and execute them.
 Build and maintain long-term relationships with customers through effective key account
management; including negotiations with key stakeholders and customers.
 Provide pre-sales technical assistance, product education and sales propositions including product
overviews to key stakeholders and customers.
 Check documents and process such as delivery documents, tax invoice, debit/credit note, sales
and purchase contract and quotations.


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 25-30

ภาษา Good Command in English

Sales Executive

Qualification:
 Male or Female, Thai Nationality, age 25-30 years old.
 Bachelor degree or higher in related field.
 1-2 years of experience in sales and marketing.
 Good command in English both speaking and writing.
 Must have own car and can use own car for work.


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed