เปิดรับตำแหน่ง — Sales Executive

2019.05.08ประเภทธุรกิจ Electrical Product (Head phone)
ตําแหน่ง Sales Executive
เงินเดือน 20000-25000
สถานที่ทํางาน BKK-Huaykwang

Detail

Job Description:  Establish sales activity plan for market by utilizing market, business and product knowledge to create value propositions.  Create business plan of sales and marketing in captioned field and execute them.  Build and maintain long-term relationships with customers through effective key account management; including negotiations with key stakeholders and customers.  Provide pre-sales technical assistance, product education and sales propositions including product overviews to key stakeholders and customers.  Check documents and process such as delivery documents, tax invoice, debit/credit note, sales and purchase contract and quotations.


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 25-30

ภาษา Good Command in English

Sales Executive

Qualification:
 Male or Female, Thai Nationality, age 25-30 years old.
 Bachelor degree or higher in related field.
 1-2 years of experience in sales and marketing.
 Good command in English both speaking and writing.
 Must have own car and can use own car for work.

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed