รับสมัครตำแหน่ง — Research Asst. (JLPT N2 up)

2019.05.08


ประเภทธุรกิจ Business consult (Investment,Financial)
ตําแหน่ง Research Asst.
เงินเดือน 25000-50000
สถานที่ทํางาน BKK-Pathumwan

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 22-35

ภาษา Good communicate in Japanese (N2 up) & English (Business level)

รับสมัครตำแหน่ง — Research Asst. (JLPT N2 up)
1.Male or Femal , age 22-35 years old
2.Bachelor’s Degree in any fields
3.Welcome new graduate or have experience 0-1 year up
4.Good communicate in Japanese (N2 up) & English (Business level)
5.Salary not over 50000 baht depend on experience


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed