รับสมัครตำแหน่ง — Research Asst. (JLPT N2 up)

2019.05.08ประเภทธุรกิจ Business consult (Investment,Financial)
ตําแหน่ง Research Asst.
เงินเดือน 25000-50000
สถานที่ทํางาน BKK-Pathumwan

Detail


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 22-35

ภาษา Good communicate in Japanese (N2 up) & English (Business level)

รับสมัครตำแหน่ง — Research Asst. (JLPT N2 up)
1.Male or Femal , age 22-35 years old
2.Bachelor’s Degree in any fields
3.Welcome new graduate or have experience 0-1 year up
4.Good communicate in Japanese (N2 up) & English (Business level)
5.Salary not over 50000 baht depend on experience

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed