เปิดรับสมัครตำแหน่ง — Export-Import / เจ้าหน้าที่่ประสานงานขาย (ส่งออก-นำเข้า)

2019.05.08ประเภทธุรกิจ Trading - Steel & Iron part
ตําแหน่ง Export & Import
เงินเดือน 20000-28000
สถานที่ทํางาน BKK-Bangna

Detail

- Issue for export-import document - Manage & control all process of export import - Make for L/C, INCOTERS


คุณสมบัติ เพศหญิง

อายุ 25-33

ภาษา Good command in English

Export-Import / เจ้าหน้าที่่ประสานงานขาย (ส่งออก-นำเข้า)

Qualifications:
•Thai nationality, Female, age not over 33 years old
•Bachelor Degree in Business Administration, Logistic or related field
•2 years of work experience as a Export-Import Sales Coordinator, Logistics/Export & Import biz,
and/or sales coordinator from trading company with direct experience with export-import document/process, L/C, INCOTERMS, etc.
•Can make decision by herself
•Computer Literacy (MS. Office)

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed