เปิดรับ — HR Manager @ Ayutthaya Factory

2019.05.15


ประเภทธุรกิจ Manufacturing - Electronics part
ตําแหน่ง HR MANAGER
เงินเดือน 75000-100000
สถานที่ทํางาน AYUTTHAYA

Detail

- Overall control & manage in HR , GA Dept.


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 40-48

ภาษา Good command in English (Business Level)

HR Manager @ Ayutthaya Factory

Qualifications
•Male or female , age 40-48 years old
•Bachelor’s degree or higher with a major in Laws, political sciences, Industrial Psychology or related field.
•Experience in HR of management level more than 10 years , strong leadership skill, negotiable skill.
•Work with Employee Committee such as Labour Unions, Welfare Committee is advance
•Good command in English is must required


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed