เปิดรับ — Research Staff บริษัทด้านสื่อโฆษณา

2019.05.15


ประเภทธุรกิจ Advertising & Media
ตําแหน่ง RESEARCH STAFF
เงินเดือน 18000-25000
สถานที่ทํางาน BKK - SUKHUMVIT

Detail


คุณสมบัติ เพศหญิง

อายุ 21-25

ภาษา Can communicate in English (Conversation level)

Research Staff
1.Female only , age not over 25 years old
2.Bachelor’s degree in any field
3.New graduate or experience in research , marketing 0-1 year
4.Good command in English (Conversation level)


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed