เปิดรับ — Design Engineer (Female only)

2019.05.17


ประเภทธุรกิจ DESIGN AUTOMOTIVE PARTS
ตําแหน่ง DESIGN ENGINEER
เงินเดือน 18000-30000
สถานที่ทํางาน BANGBOR - SAMUTPRAKARN

Detail


คุณสมบัติ เพศหญิง

อายุ 22-30

ภาษา GOOD COMMAND IN ENGLISH

Design Engineer
Qualifications
-Female only , age 22-30 years old.
-Bachelor’s Degree in Engineering Mechanical
-2-5 Years (New Graduate will be welcome)
-Good English Communication
-Able to work at Bangbor, Samutprakarn (TOYOTA FACTORY)
-Enthusiastic to Learn
-Wire Harnness Experience will be advantage
ทำงานประจำที่โตโยต้าบางบ่อ วัน-เวลาตามปฏิทินโตโยต้า บางครั้งอาจะเข้ามาประชุมที่ออฟฟิศ


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed