เปิดรับสมัครตำแหน่ง — Custom Clearance (พิธีการศุลกากร)

2019.05.17


ประเภทธุรกิจ LOGISTICS
ตําแหน่ง Custom Clearance (พิธีการศุลกากร)
เงินเดือน 20000-35000
สถานที่ทํางาน BKK - EKAMAI

Detail


คุณสมบัติ เพศหญิง

อายุ 25-35

ภาษา CAN COMMUNICATE IN ENGLISH

Custom Clearance (พิธีการศุลกากร)
1.ผู้หญิงเท่านั้น อายุ 25-35 ปี
2.การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบริหาร ลอจิสติกส์หรือที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์ ด้าน Custom Clearance (พิธีการศุลกากร) / ชิปปิ้ง / การนำเข้า-ส่งออก มาอย่างน้อย 2-5 ปี
4.มีความรู้เกี่ยวกับ Custom Clearance (พิธีการศุลกากร) เป็นอย่างดี
5.สื่อสารภาษาอังกฤษได้


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed