เปิดรับตำแหน่ง — Corporate Credit Analyst 1 อัตรา

2019.06.08


ประเภทธุรกิจ Japanese Leasing & Finance
ตําแหน่ง Corporate Credit Analyst
เงินเดือน 16000-18000
สถานที่ทํางาน BKK - Sathorn

Detail

Responsibilities:
- Analyze credit and financial position for both of Japanese and Non-Japanese customer in various industries
- Monitor economic situation and customer news from all sources
- Supervise and manage daily process of analysis activities
- Credit policy and risk control process
- Provide consultant service to Marketing Department for prospective customers and research customer information upon the request
Credit application review, portfolio analysis/monitoring
- Other duties assigned by Management


คุณสมบัติ เพศหญิง

อายุ 23-25

ภาษา Good Communicate in English

Corporate Credit Analyst 1 Position
1.Female only , age not over 23-25 years old
2.Graduated in Bachelor’s Degree in Finance , Economics , Business or relate field
3.New graduate or have experience in finance analyst at least 1 year
4.Good communication in English


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed