เปิดรับตำแหน่ง — QA ENGINEER (Staff & Leader) 2 Positions

2019.05.23ประเภทธุรกิจ Manufacturing - Electronics parts
ตําแหน่ง QA ENGINEER (Staff & Leader)
เงินเดือน 20000-40000
สถานที่ทํางาน CHONBURI

Detail

หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายผลิต SWT ,HVT , PCB ให้เป็นไปตามแผน - กำหนดเป้าหมายการทำงานของฝายผลิต - ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเทียบกับเป้าหมาย - กำหนดวิธีการแก้ไขกรณีที่ผลงานไม่ได้ตามเป้าหมายร่วมกับผู้บังคับบัญชา - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์มีความรู้ความเข้าใจระบบ ISO:9001 และ ISO :14001


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 25-35

ภาษา Good command in English


คุณสมบัติ
– เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
– การศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์/สาขาการจัดการอุตสาหกรรม, หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ทำงาน QA , QC หรือสายงานที่เกี่ยวข้อง 2-3 ปีขึ้นไป
– มีประสบการณ์งานอิเล็กทรอนิกส์ 2-5 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
– มีประสบการณ์มีความรู้ความเข้าใจระบบ ISO:9001 และ ISO :14001

  ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

  Resume


  ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


  Personnel details
  Name *

  Sex

  Birthday *

  Day Month Year

  Tel

  E-Mail*

  Present Address

  Expected Salary

  Highest Education

  Institution:
  Major Subject:
  Grade:
  Degree:
  Year:

  Latest Experience

  Name of Company:
  Business Category:
  Location:
  Terms:

  *Employment period (m/y) – (m/y)

  Salary:

  Ability of Language

  English: / Japanese:

  Remark

  Confirmed