เปิดรับตำแหน่ง — QA ENGINEER (Staff & Leader) 2 Positions

2019.05.23


ประเภทธุรกิจ Manufacturing - Electronics parts
ตําแหน่ง QA ENGINEER (Staff & Leader)
เงินเดือน 20000-40000
สถานที่ทํางาน CHONBURI

Detail

หน้าที่ความรับผิดชอบ
- ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของฝ่ายผลิต SWT ,HVT , PCB ให้เป็นไปตามแผน
- กำหนดเป้าหมายการทำงานของฝายผลิต
- ติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานเทียบกับเป้าหมาย
- กำหนดวิธีการแก้ไขกรณีที่ผลงานไม่ได้ตามเป้าหมายร่วมกับผู้บังคับบัญชา
- ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์มีความรู้ความเข้าใจระบบ ISO:9001 และ ISO :14001


คุณสมบัติ เพศชาย เพศหญิง

อายุ 25-35

ภาษา Good command in English

คุณสมบัติ
– เพศชาย-หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
– การศึกษาระดับ ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์/สาขาการจัดการอุตสาหกรรม, หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ทำงาน QA , QC หรือสายงานที่เกี่ยวข้อง 2-3 ปีขึ้นไป
– มีประสบการณ์งานอิเล็กทรอนิกส์ 2-5 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้
– มีประสบการณ์มีความรู้ความเข้าใจระบบ ISO:9001 และ ISO :14001


ผู้สมัครที่สนใจ สามารถแนบเอกสาร resume สมัครมาได้เลยนะคะ หรือกรอกรายละเอียดเบื้องต้นตามด้านล่าง หลังจากได้รับข้อมูลแล้ว ทางเจ้าหน้าที่จะติดต่อกลับค่ะ:

Resume

ประเภทไฟล์ที่อนุญาตให้อัพโหลด (jpg, .jpeg, .png, .pdf, .doc, .docx, .xls, .xlsx) ขนาดไม่เกิน 2 MB.


Personnel details

Name *

Sex

Birthday *

Day Month Year

Tel

E-Mail*

Present Address

Expected Salary

Highest Education

Institution:

Major Subject:

Grade:

Degree:

Year:

Latest Experience

Name of Company:

Business Category:

Location:

Terms:

*Employment period (m/y) – (m/y)

Salary:

Ability of Language

English: / Japanese:

Remark

 Confirmed